CEEPUS mobilnost studenata: Elma Mandžukić, studentica II ciklusa studijskog programa Primijenjena hemija

U periodu od 01.06 do 15.06. 2021.godine studentica II ciklusa Primijenjene hemije Elma Mandžukić, realizirala je CEEPUS mobilnost na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Mobilnost je realizovana u okviru CEEPUS mreže “Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods” (više informacija ovdje)

Tokom mobilnosti, Elma je u laboratorijama koje pripadaju Katedri za analitičku hemiju imala priliku steći nova praktična znanja iz elektroanalitičkih metoda, termijskih metoda, sinteze i karakterizacije jonskih tečnosti, te upoznati mnoge profesore, asistente i studente fakulteta domaćina. Značajno je napomenuti da će se rezultati eksperimentalnog rada svakako naći u Završnom magistarskom radu naše studentice.

Previous Article
Next Article

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *