Studij

I ciklus studija

II ciklus studija

III ciklus studija


Mogućnosti zapošljavanja (profesionalni status):

  • Bachelor hemije (edukacija u hemiji) osposobljen je za rad u:

– svim osnovnim i srednjim školama (predavati sve predmete iz matične oblasti hemija: opšta, neorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija …).

– visokoškolskim ustanovama kao asistenti za sve predmete iz matične oblasti hemije.

  • Bachelor primijenjene hemije svoja znanja može primijeniti prije svega u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena:

– laboratorije za istraživanje i razvoj,

– laboratorije za kontrolu kvaliteta,

– laboratorije za standardizaciju i praćenje procesa,

– laboratorije u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji, industriji papira i celuloze, industriji za obradu mineralnih ulja, automobilskoj industriji, elektroindustriji i drugim granama industrije.

Uz određene uvjete mogu raditi i na visokoškolskim ustanovama.

  • Bachelor hemije – hemija okoline i kontrola kvaliteta svoja znanja može primijeniti u:

– hemijskim ispitnim laboratorijama različitih namjena,

– proizvodnim pogonima,

– na poslovima kontrole različitih vrsta proizvoda i zaštite okoline, vodeći se relevantnom nacionalnom i evropskom legislativom koja definiše: sistem kvaliteta u hemijskim ispitnim laboratorijama, standardima ispitivanja i standardima kvaliteta (Direktive i Odluke EC),

– u nacionalnim institucijama koje se bave problematikom kvaliteta proizvoda i zaštite okoliša, te donošenju adekvatnih propisa iz tih oblasti.