DANI HEMIJE

Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli tradicionalno organizuje manifestaciju “Dani hemije” u cilju promocije hemije kao nauke i njenog značaja za razvoj jednog savremenog društva.

Dani hemije 2022.