Primijenjena hemija

Na studijskom usmjerenju „Primijenjena hemija“ studenti se pripremaju za sticanje i proširivanje znanja iz oblasti primijenjene hemije, sa fokusom na hemiju prirodnih spojeva, biohemiju i savremene metode instrumentalne analize.

S obzirom da  savremena hemija usmjerava svoj interes i primjenu na „čiste“ hemijske procese, kao i zaštitu zdravlja, zdravog i kvalitetnog života, studenti ovog usmjerenja kroz različite specijalističke predmete stiču fundamentalna i praktična znanja temeljena na industrijskoj, prehrambenoj i agronomskoj primjeni hemije kao i uspostavljanja i održavanja evropskih standarda kvalitetnog i zdravog života. Studenti imaju mogućnost sticanja znanja iz moderne teorijske i eksperimentalne organske hemije, savremenih metoda analitičke hemije i instrumentalne analize, hemije prirodnih organskih spojeva i biohemije. Upoznaju mogućnosti organske sinteze, osnove izolacije i identifikacije složenih organskih spojeva, prvenstveno onih od velike biološke aktivnosti.

Ciljevi studijskog usmjerenja „Primijenjena hemija“

  • Sticanje fundamentalnih i praktičnih znanja iz različitih oblasti hemije (analitičke, neorganske, organske, fizikalne hemije, biohemije, multidisciplinarne oblasti čiji je sastavni dio hemija…) koja Bacheloru primijenjene hemije omogućavaju razumijevanje hemijskih procesa i osposobljavaju ga za nastavak studija na drugom ciklusu iz hemije i srodnih disciplina, za učešće u naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih i primjenjenih istraživanja,
  • Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka sa znanjima savremenih teorijskih i eksperimentalnih hemijskih disciplina i njihove primjene u rješavanje kompleksnih hemijskih problema sa kojima će se neminovno sretati tokom rada u okviru fundamentalno-istraživačkih, inovacionih i razvojnih projekata, standardizaciju praćenja procesa kao i u laboratorijama za istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta.