Edukacija u hemiji

Na studijskom usmjerenju „Edukacija u hemiji“ studenti se pripremaju za savremeno izvođenje nastave hemije u školi. Kroz osnovne akademske studije osposobavljaju se za: realizaciju svih programa hemije kao opšte obrazovanog predmeta, kao i posebnog programa hemije u srednjim stručnim školama; preuzimanje i realizaciju svih uloga neophodnih za uspješnu nastavu hemije koja se ogleda u primjenjivim i trajnim učeničkim znanjima i vještinama.

Studenti stiču teorijska znanja iz različitih oblasti hemije (opšte i neorganske hemije, analitičke hemije, fizikalne hemije, organske hemije, biohemije) i razvijaju vještine rada u laboratoriji. Kroz Metodiku nastave hemije, Eksperimentalnu nastavu hemije, Pedagogiju i Psihologiju pripremaju se da učenike osposobe za primjenu stečenog znanja u različitim školskim i vanškolskim aktivnostima u okviru buduće profesionalne djelatnosti.

Ciljevi studijskog usmjerenja „Edukacija u hemiji“

  • Osposobljavanje budućih nastavnika za primjenu odgovarajućih obrazovnih strategija, metoda i postupaka u realizaciji nastave hemije,
  • Sticanje znanja i vještina neophodnih za planiranje i uspješno izvođenje nastave hemije u osnovnim i srednjim školama,
  • Sticanje vještina realizacije demonstracionih ogleda te izbora ogleda i organizacije laboratorijskog rada učenika,
  • Sticanje temeljnih znanja o sigurnosnim propisima za rukovanje hemikalijama i laboratorijskim priborom,
  • Sticanje temeljnih znanja i kompetencija u oblastima: opće, anorganske, analitičke, organske, fizikalne hemije, biohemije, radiohemije i hemijske tehnologije, te u oblasti hemije u obrazovanju,
  • Sticanje temeljnih znanja iz pedagogije, didaktike i psihologije, a posebno iz metodike nastave hemije u cilju kvalitetne realizacije nastavnog procesa,
  • Upoznavanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama kroz metodičku praksu i kroz saradnju s nastavnicima mentorima,
  • Osposobljavanje budućih nastavnika za primjenu znanja iz hemije u i realizaciji odgojno-obrazovnog procesa,
  • Sticanje adekvatnog znanja iz hemije za nastavak studija na drugom ciklusu iz hemije i srodnih disciplina,
  • Kritičku procjenu sopstvene prakse i preduzimanje aktivnosti za unapređivanje procesa nastave/učenja hemije.