Hemija okoline i kontrola kvaliteta

Na studijskom usmjerenju „Hemija okoline i kontrola kvaliteta“ studenti se pripremaju za sticanje i proširivanje znanja iz hemije i monitoringa okoline kao i kontrole kvaliteta.

U vrijeme brzih i velikih promjena u svijetu i pod pritiskom javnosti da se ubrzanim tempom preduzimaju mjere zaštite okoliša od vitalnog značaja za regiju i zemlju jeste uspostavljanje kvalitetnih i efikasnih obrazovnih programa u ovoj oblasti, kako bi se okolinski problemi u praksi brže rješavali i naslijeđene ekološke posljedice sanirale, odnosno ublažile i svele u tolerantne okvire.

Studenti ovog usmjerenja stiču kompetencije i znanja savremenih teorijskih i eksperimentalnih hemijskih disciplina i njihove primjene u kontroli kvaliteta i hemiji okoline, neophodne za rad u kontrolnim i istraživačkim laboratorijama i centrima hemijske, prehrambene, farmaceutske i drugih srodnih industrija.

Ciljevi studijskog usmjerenja  „Hemija okoline i kontrola kvaliteta“

  • Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka fundamentalnih  i aplikativnih znanja u oblasti hemije okoline i kontrole kvaliteta, koji bi mogli unaprijediti okolinu, nauku, privredu i ostale segmente društva,
  • Sticanje fundamentalnih i praktičnih znanja iz prirodnih nauka i različitih oblasti hemije (analitičke, anorganske, organske, fizikalne hemije, biohemije, primijenjene hemije),
  • Sticanje znanja koje će studentu omogućiti razumijevanje suštine životne sredine, zagađujućih supstanci i zagađenja različitih sfera u životnoj sredini, sposobnost identifikacije izvora zagađivanja, hemijsku prirodu procesa zagađivanja i zagađujućih supstanci na molekularnom nivou, transformacione puteve, načine migracije, te da bude osposobljen da predloži način za uklanjanje zagađujućih supstanci iz životne sredine,
  • Spoznati načine i metode kontrole kvaliteta različitih vrsta proizvoda (goriva, hrana, odjeća, građevinski materijali, sredstva za higijenu, metali i njihove legure,…) i sfera okoline uvodeći sistem kvaliteta po relevantnim međunarodnim standardima (ISO-standardi) u hemijske ispitne laboratorije, adekvatno nacionalnoj i evropskoj legislativi (Direktive i Odluke EC) za kvalitet okoliša i različitih vrsta proizvoda.